صفحه خانگی arrow ایرانگردی arrow توصیه های سفر arrow تذکرهایی برای مسافرت به خارج از کشور

تذکرهایی برای مسافرت به خارج از کشور

پرتال عارف کار بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت توصیه های سفر- تذکرهایی برای مسافرت به خارج از کشور

تذکرهایی برای مسافرت به خارج از کشور
 
پیش از رفتن
-ناگهانی و بدون اطلاع سفر نکنید. بهتر است حداقل به یک نفر راجع به سفر و محل اقامت‌تان بگویید؛ شاید قبل از این که برگردید اتفاقی بیفتد که لازم باشد به شما اطلاع دهند یا در صورتی که خبری ازتان نبود، بتوانند دنبالتان بگردند...

تذکرهایی برای مسافرت به خارج از کشور

تذکرهایی برای مسافرت به خارج از کشور


برچسب ها:
خارج
.
کشور
.
شما
.
اطلاع
.
سفر
.مروری برگذشته