تغذیه دوران پیری

پرتال عارف کار بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- تغذیه دوران پیری

تغذیه دوران پیری-2

همانطور که ما پیر می شویم بدن ما نیازمند تغییراتی در عادات غذایی می باشد تا سلامت مطلوب را حفظ نماید. مانند دیگر دوران و سنین عمر، دوران پیری ما نیز هرم غذایی مخصوص به خود را دارد. یک قسمت بسیار مهم در این هرم وجود دارد که بخش پایه و اولیه هرم می باشد. اهمیت حفظ آب بدن را هنگامی که پیرتر می شویم نباید نادیده گرفت.

تغذیه دوران پیری,سلامت مطلوب

تغذیه دوران پیری


برچسب ها:
دوران
.
تغذیه
.
پیر
.
حفظ
.
دوران
.مروری برگذشته