معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه

پرتال عارف کار بخش قاره اروپا قسمت روسیه - معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه


معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه
معدن نمک متروکه یکاترینبورگ در شهر یکاترینبورگ روسیه و در بیش از 650 متری سطح زمین قرار داشته و به دلیل لایه بندی های زیبایی که سنگ ها در داخل معدن دارند، شهرتی جهانی یافته است.
این معدن متروکه سرشار از مواد معدنی متفاوت بوده و در حال حاضر برای ورود به آن نیاز به مجوز دارید اما عکاس روسی میخائیل میشاینیک این محل وهم انگیز را به تصرف خود در آورده تا عکسهای زیبایی از این محل را خلق کنند در ادامه شاهد این تصاویر باشید :

 

روسیه -معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

 

 

روسیه - gadgetnews.ir


برچسب ها:
معدن نمک متروکه یکاترینبورگ
.
معدن نمک متروکه در روسیه
.
مکانهای عجیب غریب
.
مکانهای شگفت انگیز
.
عجایب طبیعی
.مروری برگذشته