دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

پرتال عارف کار بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

دالول ، آتشفشان رنگین در اتیوپی
دالول، یک دهانه آتشفشان انفجاری در فرورفتگی داناکیل واقع در شمال شزقی ارتا الرنگ در کشور اتیوپی است. این دهانه های آتشفشانی پست ترین منافذ روی سطح زمین هستند، با ارتفاعی برابر حدود 45 متر پایین تر از سطح آب دریا.

پاره‌ها ی رنگی بر اثر تداخل بین ماگمای بازالتی و نهشته‌های نمکی این منطقه به وجود آمده‌اند. آخرین فوران این منطقه در سال ۱۹۲۶ اتفاق افتاده و از آن به بعد آب‌های گرم و بازی در ترکیب با عناصر سطح منطقه باعث ایجاد نمک‌های رنگی شده‌اند.

تصاویری از دالول ، آتشفشان رنگین در اتیوپی

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

دیدنی های جهان از هر پنج قاره-دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

آتشفشان دالول

,دالول, آتشفشان, آتشفشان رنگین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دالول،آتشفشان رنگین در اتیوپی

 


برچسب ها:
آتشفشان
.
آتشفشان رنگین
.
آتشفشان دالول در اتیوپی
.
عکس های آتشفشان دالول
.
عجایب گردشگری
.مروری برگذشته