آشنایی با پل خشتی لنگرود

پرتال عارف کار بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- آشنایی با پل خشتی لنگرود

,گردشگری, مکان های تفریحی, پل خشتی لنگرود,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

آشنایی با پل خشتی لنگرود

دیدنی های جهان از هر پنج قاره-آشنایی با پل خشتی لنگرود

پل خشتی لنگرود روی رودخانه لنگرود و از خشت و آجر ساخته شده است.این پل، معروفترین بنای تاریخی لنگرود است و با نام محلـی «خشته پورد» معروف است.


این رودخانه از یکی از آبراه‌های سفیدرود سرچشـمه می‌گیرد و کامـلا از مرکز شهر لنگرود می‌گذرد.پل خشتی لنگرود از آنجا که در مرکز شهر و در جای منـاسبی قرار دارد کماکان از اهـمیت رفت و آمـد خاصی برخوردار است.این پل به خـاطر جنس مواد به کاررفته و شکل خاص آن، همیشه مورد توجه و اهمیت بوده است.طول این پل بیشتر از 37 متر و عرض آن 4.5 متر و ارتفاع بلندترین نقطه پل از سطـح رودخانه 9.75 سانتی مترمی باشد و دارای 2 دهانه فراخ است.پل خشتی لنگرود، «فشکالی محله» را به «راه پشته»؛ دو تا از محله‌های بزرگ شهر لنگرود، وصل می‌کند. پل خشتی لنگرود را شخصی به نام حاجی آقا پرد و به دستور حاجی آقا بزرگ منجم باشی، در زمان سلطنت فتحعلی شاه، ساخته است

گردشگری, مکان های تفریحی, پل خشتی لنگرود, رودخانه لنگرود, پل زیبای خشتی لنگرود, فشکالی محله,معروفترین بنای تاریخی لنگرود, راه پشته, شهر لنگرود, فتحعلی شاه, آبراه‌های سفیدرود,خشته پور, سفیدرود, گردشگری, مکان های تفریحی, پل خشتی لنگرود, رودخانه لنگرود, پل زیبای خشتی لنگرود, فشکالی محله,معروفترین بنای تاریخی لنگرود, راه پشته, شهر لنگرود, فتحعلی شاه, آبراه‌های سفیدرود,خشته پور, سفیدرود,برچسب ها:
مکان های تفریحی
.
پل خشتی لنگرود
.
رودخانه لنگرود
.
پل زیبای خشتی لنگرود
.
فشکالی محله
.مروری برگذشته