اطلاعاتی از صخره ویو درآمریکا

پرتال عارف کار بخش قاره آمریکا قسمت آمریکا - اطلاعاتی از صخره ویو درآمریکا

اطلاعاتی از صخره ویو درآمریکا   

در نزدیکی مرز آریزونا و یوتا در فلات کلرادو با منطقه‌ای رو به رو می‌شوی که بیش‌تر شبیه به تابلوی نقاشی است تا منظره‌ای طبیعی...

اطلاعاتی از صخره ویو درآمریکا

اطلاعاتی از صخره ویو درآمریکا


برچسب ها:
صخره
.
مرز
.
منظره‌ای
.
اطلاعاتی
.
تابلوی
.مروری برگذشته